Vlakleptechniek

Vlakleppen is een oude bewerking die het mogelijk maakt extreme vlakheden te behalen bij een hoogwaardige oppervlaktegesteldheid. Het bewerken gaat tot in um-bereik en is een echte nabewerking, omdat het wegnemen van 0,01 mm al een hele tour is. Leppen wordt ingezet als de vlakheid direct van invloed is op de werking van het desbetreffende onderdeel. Vaak gaat het om afdichtingsvlakken waarbij drukken zo hoog zijn dat een pakking geen optie is, bijvoorbeeld omdat hardmetalen of keramiekvlakken koud op elkaar moeten afdichten. De vlakheden worden daarom uitgedrukt in lichtbanden. Het kleinste van het kleinste dus!

Kurval levert voor de vlakleptechniek een enorm breed pakket aan producten, vanaf de lepmachine zelf tot aan alle mogelijke verbruiksmaterialen. Ook vindt u in ons assortiment apparatuur om vlakheden te meten via interferentie met monochromatisch licht.

Heeft u voor het vlakleppen specifieke toepassingen nodig, vraag ons er dan gerust naar. Ook het uitvoeren van proeven naar uw wens behoort tot de mogelijkheden.

Lepmachine LamPlan