Duits
Engels

Privacyverklaring Kurval BV

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen voor het voeren van onze klantenadministratie en over de manier waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Kurval BV en op bezoekers van de website www.kurval.nl.
 
Kurval BV, gevestigd aan de Pondweg 15, 2153 PK  NIEUW-VENNEP en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34053362, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u bellen naar +31 (0)252-67 60 80 of ons een e-mail sturen.
 
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Kurval BV verzamelt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: de bedrijfsnaam van uw bedrijf, inclusief adresgegevens en bankrekeningnummer, telefoonnummer en zakelijk e-mailadres, uw voor- en achternaam, geslacht en overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch.
 
Bij het versturen van een contactverzoek via onze website wordt gevraagd om uw naam en uw e-mailadres, en om de naam en het telefoonnummer van het bedrijf waarvoor u werkt.
 
Als u onze website bezoekt zonder contactgegevens achter te laten, kunnen wij toch informatie van u verzamelen voor de bezoekersstatistieken, zoals uw IP-adres, welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt en welke pagina’s u op onze website hebt bezocht. Deze gegevens worden permanent, maar anoniem bewaard en zullen nooit te herleiden zijn naar uw persoon of organisatie.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Kurval BV verwerkt uw persoonsgegevens om via telefoon of e-mail contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, en voor het afhandelen van betalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens maakt Kurval BV geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Kurval BV bewaart uw persoonsgegevens vanaf de start van een zakelijke overeenkomst tot maximaal zeven jaar nadat de laatste zakelijke transactie is afgerond, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen we uw persoonsgegevens met derden?

Kurval BV verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bevoegde instanties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kurval BV en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te laten sturen.
 
Kurval BV wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Kurval BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 
Kurval BV maakt voor het beveiligen van uw persoonsgegevens gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall, en gebruikt om te internetten een VPN-verbinding. De website heeft een TLS-certificaat (voorheen SSL), waardoor uw persoonsgegevens bij invullen van het contactformulier worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding (te zien aan het hangslotje en de toevoeging 'https' in de adresbalk). De hoster van onze website gebruikt de extra beveiliging DNSSEC (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening die u automatisch kunt laten controleren. Op die manier kunt u niet worden omgeleid naar een vals IP-adres. Onze e-mailhoster gebruikt bovendien de drie internetstandaarden DKIM, SPF en DMARC om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies

De website www.kurval.nl van Kurval BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 maart 2020. U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring inzien via de link Privacyverklaring aan de onderzijde van onze website.

Laatste Nieuws

Tafelmodel PID regelaar met Bluetooth
28 oktober 2021

914900003_tafelmodel_regelaar_03

Regelunit BAAHWP is een solide industriële controller. Het apparaat is speciaal ontworpen voor gebruik met elektrische verwarmingselementen (ohmse verbruikers). 

Lees verder